اتگام ( ATGAM )

ایمونوگلوبولین G با منشأ اسبی علیه لنفوسیت‌های نوع T . این دارو اثر خود را از طریق حذف لنفوسیت‌های T از جریان خون محیطی و از بین بردن عملکرد آنها اعمال می‌کند.

راپامیون ( Rapamune )

قرص 1mg ، راپامیون 1 میلی گرمی به صورت قرص های پوشش دار مثلثی شکل، به رنگ سفید عرضه می شود که در یک سمت آن عبارت “RAPAMUNE 1 mg” حک شده است.