زیتروماکس (Zithromax 300)

پودر خشک و آب مقطر مخصوص جهت تهیۀ سوسپانسیون خوراکی با غلظت نهایی 300mg/15ml

نوکسافیل (Noxafil)

نوکسافیل یک داروی ضد قارچی وسیع الطیف است. این دارو با مهار آنزیم لانوسترول-14 آلفا-دمتیلاز مانع از تولید ارگوسترول می شود که ماده ای مهم در ساختار غشا سلولی قارچ ها است.

ویفند (Vfend)

ویفند حاوی ماده موثره ووریکونازول میباشد. ویفند یک داروی ضد قارچ است که بوسیله از بین بردن یا توقف رشد قارچی که باعث ایجاد عفونت است، عمل می کند.

کلاسید (Klacid 125)

هر 5ml از این دارو حاوی 125 mg از ماده فعال کلاریترومایسین می باشد. کلاسید به گروهی از آنتی بیوتیک ها به نام آنتی بیوتکی های ماکرولیدی تعلق دارد و آن های آنتی بیوتیک هایی هستند که رشد باکتری ها را متوقف می کنند.

تایگاسیل (TYGACIL)

تایگاسیل یک آنتی‌بیوتیک از گروه گلایسیل‌سایکلین است که با متوقف کردن رشد باکتری‌های عامل ایجاد عفونت کار می‌کند.