بتاسرک ( Betaserc )

قرص بتاهیستین دی هیدروکلرید، 8 میلیگرم

زاناکس ( Xanax )

Xanax سبب تقویت اثر مهاری ایجاد شده توسط ناقل عصبی گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) با تاثیر بر کانال های کلر و افزایش عبور یون کلر و افزایش آستانه تحریک می شود.

لیریکا ( LYRICA 75mg )

پرگابالین به زیرواحد کمکی (پروتئین a2-d) کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ در سیستم عصبی مرکزی متصل می‌شود، و به طور مؤثر گاباپنتین-[3H] را جابجا می‌کند.