الیکوییس ( Eliquis )

قرص خوراکی 5/2 میلی گرمی و 5 میلی گرمی

فراگمین ( Fragmin )

این دارو از طریق مهار تشکیل لخته های خون و رقیق کردن خون عمل می نماید.

قرص توتن (Teveten)

قرص کپسول شکل توتن (Teveten)، موارد مصرف، نحوه مصرف،عوارض و موارد احتیاط و تداخلات دارویی قرص توتن را بشناسید.

لیپانتیل 200 (lipanthyl )

این دارو در درمان هایپرکلسترولمی (افزایش غیرطبیعی سطوح کلسترول خون) و یا هایپرتری گلیسریدمی (افزایش غیرطبیعی سطوح تری گلیسریدها-چربی-در خون) در بالغین، در صورت پاسخ نامناسب به رعایت رژیم غذایی، مورد مصرف دارد.

نورواسک ( Norvasc )

سبب مهار انتقال کلسیم به داخل سلول های عضله قلب و عضلات صاف جدار عروق می شود.

پروستین وی آر ( Prostin VR )

تزریق وریدی یا اکستراآمنیوتیک باعث ایجاد انقباض های منظم در رحم می گردد که در صورت ادامه به مدت کافی می تواند باعث تخلیه محتویات رحم شود.

رپاتا ( Repatha )

محلول ۱۴۰ میلی‌گرمی رپاتا برای تزریق با قلم از پیش‌‌ پرشده .