اریسپت ( ARICEPT )

اریسپت برای درمان علائم دمانس (زوال عقل) در بیمارانی که دچار آلزایمر خفیف تا شدید هستند استفاده می شود.

ریسپردال کنستا ( Risperdal Consta )

ریسپردال کنستا (ریسپریدون) یک داروی روانپزشکی از دسته آنتی سایکوتیک ها است که برای درمان برخی اختلالات روحی / خلقی استفاده می شود.

زلفت ( Zoloft )

قرص 50 و 100 میلی گرمی