ازمرون ( Esmeron )

اِزمِرون یک شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان سریع الاثر و متوسط العمل می باشد که با نوروترانسمیتر طبیعی بدن به نام استیل کولین رقابت کرده و گیرنده های کولینرژیک واقع در سیناپس عصب-عضله را اشغال می کند.

بریدیون ( Bridion 100mg/ml )

بریدیون داروی معکوس کننده اثر شل کننده های عضلانی غیر دپلاریزان روکورونیوم بروماید و وِکورونیوم بروماید در بزرگسالان تحت عمل جراحی می باشد.