قلب و عروق

قلب و عروق

عامل نخست مرگ‌و‌میر ایرانیان بیماری‌های قلبی‌ست
برخی بیماری‌های مانند پرفشاری خون و چربی خون بالا، غالبا هیچ علامتی ندارند
چربی خون بالا و پرفشاری خون دو عامل پرخطر مهم برای بیماری‌های قلبی عروقی هستند