11 مهر

وبینار تازه های درمان پسوریازیس، کمپانی یانسن

برنامه در تاریخ 31 اردیبهشت ماه از ساعت 10 الی 14 با حضور رییس انجمن پوست ( آقای دکتر هنجنی ) از شیراز ، آقای دکتر اصیلیان از اصفهان ، آقای دکتر زرگری از رشت ، آقای دکتر رباطی از بیمارستان شهدا ، خانم دکتر منصوری از مرکز تحقیقات پوست ، آقای دکتر فیروز و آقای دکتر نصیری کاشانی از مرکز جذام ، آقای دک ...