6 مهر

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال"

وبینار "سرطان متاستاتیک کولورکتال" با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجنو انجمن کلینیکال انکولوژی ایران

6 مهر

وبینار مدیریت بیماری آی تی پی با همکاری تیم انکولوژی کمپانی امجن

روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 وبینار سراسری مدیریت بیماری ITP با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان در محل شرکت بهستان دارو و گروه هدف پزشکان فوق تخصص خون و انکولوژی برگزار گردید. ریاست جلسه با جناب آقای دکترحسن ابوالقاسمی، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و ر ...

6 مهر

وبینار درمانهای نوین در استئوپورز، کمپانی امجن

برنامهدر تاریخ ۲۹ خرداد با امتیاز بازآموزی و محوریت اساتید دانشگاه مشهد و سخنرانی پزشکان روماتولوژیست از جمله، خانم دکتر نوبخت، خانم دکتر نوحه سرا و آقای دکتر صباغان، فلوشیپ جراحی ستون فقرات انجام شد.