مسئولیت اجتماعی هولدینگ بهستان

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام می دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا CSR جزء مباحث "اخلاق کسب و کار" است که به نقش شرکت‌ها درحوزه اجتماع می‌پردازد. در فرهنگ لغت کسب و کار CSR به عنوان حس مسئولیت یک شرکت نسبت به جامعه و محیط از هر دو بعد زیست محیطی و اجتماعی، تعریف می شود. در جوامع گوناگون، اخلاق در مدیریت و به ویژه در سازمانها اهمیت ویژه ای داشته است زیرا بر رفتار و عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد، هنگامی که از مسئولیتهای اجتماعی یک سازمان سخن به میان می آید، عملا ویژگی های اخلاقی حاکم بر آن مد نظر قرار می گیرد. به طور کلی مسئولیت اجتماعی تعهد آن سازمان برای اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع خود، موجبات بهبود شرایط جامعه را نیز فراهم می آورد، این فعالیتها داوطلبانه و انسان دوستانه هستند. شرکت بهستان دارو از سال ۱۳۸۰ به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه واردات دارو تاسیس شده و هم اکنون اولین شرکت دارویی از نظر ارزش محصولات در بازار سلامت ایران است. از همان ابتدای تاسیس ، سهامداران و مدیران سهم خود را در فعالیتهای اجتماعی از قبیل کمک به مراکز خیریه ( کهریزک و محک ) ، بیمارستانهای دولتی و بیماران ادا می کردند. اکنون با ایجاد کمیته CSR و با همکاری و مشارکت کارکنان سازمان این فعالیتها به صورت متمرکز و هدفمند انجام می شوند.